Subsidie voor een groen dak (sedumdak)

Een groendak is een laag planten op uw dak. De vegetatie van een groendak bestaat uit laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Een groendak is geen dakterras, het is alleen toegankelijk voor onderhoud.

Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met subsidie. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie voor gebouwen in Soest aanvragen.

Voordelen voor het milieu

 1. Groene daken houden meer regenwater vast. Hierdoor wordt er minder schoon regenwater in het riool gespoeld.
 2. Groene daken vergroten de biodiversiteit van uw omgeving.
 3. Groene daken hebben een isolerende werking. Hierdoor blijft uw woning/bedrijf koeler in de zomer en warmer in de winter.
 4. Groene daken zorgen ervoor dat uw dak langer meegaat doordat de zon en temperatuurschommelingen minder invloed hebben.
 5. Groene daken hebben een positief effect op het rendement van zonnepanelen. Het effect van een zonnepaneel is minder wanneer het paneel warm wordt door de zon. Door verdamping zorgen de planten voor een lagere temperatuur rond de panelen.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het dak aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 m2,
 • Het groendak moet minimaal 10 jaar kunnen worden onderhouden,
 • Het dak moet alleen toegankelijk zijn voor onderhoud, het gebouw zelf moet toegankelijk zijn voor mensen (bijvoorbeeld een koeienstal, maar geen hondenhok),
 • Is er een monument? Dan is een omgevingsvergunning vereist.
 • Hoogte subsidie
 • De subsidieregeling vergoedt 33 procent van de aanlegkosten van het groendak, met een maximum van € 30 per vierkante meter en een maximum van € 20.000 per gebouw.
 • Het subsidiebudget voor 2021 is € 200.000. Als het subsidieplafond is bereikt, of nadert, dan vermelden we dat hier.

Constructie berekening

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de belasting, het draagvermogen en de dakhelling te controleren. Heb je twijfels? Laat u dan adviseren door de leverancier of een aannemer. De leverancier kan u vuistregels geven. Wilt u er zeker van zijn dat uw dak voldoende draagvermogen heeft? Laat dan een constructieberekening maken door een gediplomeerd bouwkundig ingenieur. De gemeente vergoedt de kosten van een bouwberekening tot maximaal € 200,-.Subsidie per gemeente/locatie

Amsterdam

De subsidiepot voor de aanleg van een groen dak in Amsterdam is op dit moment leeg. Hopelijk komt er snel weer een nieuwe regeling! Houd daarvoor de website van de gemeente Amsterdam in de gaten.

Breda

In Gemeente Breda kun je voor de aanleg van een groen dak subsidie krijgen bij een waterberging van meer dan 25 liter per m2. Ook is er minimum van 8 verschillende plantensoorten op je dak. De maximale vergoeding per m2 is maximaal €20 en in totaal kan je maximaal €3.000 subsidie ontvangen. Ook kun je een vergoeding krijgen voor constructief advies over je dak.

Den Haag

In de Gemeente Den Haag is tot 31 december 2022 subsidie voor een groen dak aan te vragen (tenzij de subsidiepot eerder leeg is). Om subsidie te krijgen moet je groene dak minimaal 6 m2 zijn en 18 liter water per m2 kunnen bergen. Voldoet je dan hieraan, dan kun je per vierkante meter € 25 subsidie krijgen tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Het maximale subsidiebedrag dat je kunt aanvragen is € 20.000.

Eindhoven

Net als in Rotterdam valt de subsidie voor de aanleg van een groen dak onder een bredere subsidieregeling rondom klimaatadaptatie. Binnen deze regeling kunnen Eindhovenaren € 25 per m2 groen dak krijgen, met een maximum van € 2.500. Het groene dak moet dan wel minimaal 30 liter water per vierkante meter kunnen bergen en is minimaal 10 m2 groot.

Groningen

De subsidieregeling voor een groen dak in Groningen is tijdelijk gesloten. In het voorjaar kun je hoogstwaarschijnlijk weer subsidie aanvrage. Houd de website van de gemeente Groningen dus in de gaten.

Nijmegen

In de Gemeente Nijmegen kun je subsidie krijgen voor groene daken én voor groene gevels. Ga je voor een groen dak, dan hangt de hoogte van de subsidie af van het type groen dak:

 • Bij een intensief groen dak is de subsidie 50% met een maximum van € 30 per m2. Het dak moet minimaal 50 liter per m2 kunnen opslaan.
 • Bij een extensief groen dak is de subsidie 50% met een maximum van € 50 per m2. Het dak moet minimaal 25 liter water per m2 kunnen opslaan.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal 10 m2 tot groen dak omtoveren. Ook goed om te weten: de subsidie geldt niet voor bijgebouwen zoals je schuur.

Rotterdam

In Rotterdam is subsidie te krijgen voor groene daken via de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Binnen deze regeling kun je ook subsidie krijgen voor andere maatregelen, zoals bestrating vervangen door groen of het afkoppelen van je regenpijp.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor je Rotterdamse groene dak moet je minimaal 20 m2 dak vergroenen én moet het dak minimaal 30 liter water per m2 kunnen bergen. De hoogte van de subsidie die je kunt krijgen hangt af van het oppervlak van je groene dak en de waterbergende capaciteit. De maximale bedragen zijn €10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en €500 per toegevoegde kubieke meter waterberging. Kies je voor inheemse planten op je groene dak? Dan kan je extra subsidie krijgen.  

Tilburg

Ook in Tilburg kun je inmiddels weer subsidie krijgen voor een groen dak. De voorwaarden? Het oppervlak dat je vergroent is minimaal 6 m2 en je kunt maximaal €2.500 subsidie krijgen. De vergoedingen zijn afhankelijk van de waterbergende capaciteit van het dak en of je ook andere maatregelen neemt, zoals het aanleggen van infiltratiesysteem of een groene gevel. Op de website van de gemeente vind je de exacte vergoedingen.

Utrecht

In Utrecht heeft elk bushokje een groendak. Ben je geïnspireerd en wil je zelf een groendak? Dan kunt u al subsidie krijgen voor een dak vanaf 10 m2. De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen is afhankelijk van het type dak:

 • Bij een intensief groendak is de subsidie 50% van de kosten met een maximum van € 50,- per m2. Een intensief dak bestaat voor maximaal 50% uit mossen en sedum en slaat minimaal 45 liter water per m2 op.
 • Bij een extensief groendak bedraagt de subsidie 50% van de kosten met een maximum van € 25,- per m2. Een extensief dak bestaat voor meer dan 50% uit mossen en sedum en slaat minimaal 15 liter water per m2 op.

Nieuw in de regeling voor 2022 is de vergoeding voor een biodivers dak. Een biodivers dak bevat minimaal 30% kruiden en bloemen en slaat minimaal 50 liter water per m2 op. De vergoeding die u voor dit type dak kunt krijgen is 50% van de kosten met een maximum van € 35,- per m2.

Almere

Helaas is er op dit moment geen subsidie beschikbaar voor een groendak in de gemeente Almere. Wel is het mogelijk om een lening af te sluiten voor het isoleren van uw dak, waarbij een groendak ook mogelijk is.